این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
یزد
03536298557
یزد
خیابان کاشانی – جنب بیمارستان دکتر مجیبیان

دکتر سید محمد علی مرتضوی زاده متخصص پوست و مو در یزد | آدرس و تلفن دکتر سید محمد علی مرتضوی زاده