دکتر سید محمد غفاری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سید محمد غفاری متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر سید محمد غفاری

شماره تماس:

06132222156

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان سلمان فارسی شرقی – خیابان مولوی