دکتر سید محمدهادی واعظی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر سید محمدهادی واعظی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید محمدهادی واعظی

شماره تماس:

031-36208538

آدرس:

اصفهان – خیابان توحید – چهارراه پلیس – ساختمان ماکان – طبقه اول