این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07132294735
شیراز
فارس – شیراز – خیابان ارم – میدان دانشجو – جنب داروخانه امین علی – ساختمان ارم

دکتر سید مرتضی بزاز غفاری متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر سید مرتضی بزاز غفاری