این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بجنورد
05832223679
بجنورد
چهارراه مخابرات – خیابان دکتر حکمتی – ساختمان حکمت – طبقه دوم – واحد 7

دکتر سید مهدی موسوی متخصص ارتوپدی در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر سید مهدی موسوی