این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی دست / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
ساری
01133302828
ساری
خ فرهنگ – مجتمع پزشکی شهریار 3 – واحد 309

دکتر سید مهران رضوی پور متخصص ارتوپدی در ساری | آدرس و تلفن دکتر سید مهران رضوی پور