این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133380267
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – فاز یک – خیابان 2 غربی – مجتمع پزشکی نوید – طبقه 3

دکتر سید کاظم علوی فاضل متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر سید کاظم علوی فاضل