این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138424466
مشهد
احمدآباد – خیابان عارف – ساختمان پزشکان عارف

دکتر سید کاظم مستوفی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر سید کاظم مستوفی