این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
07132351509
شیراز
خیابان کریم خان زند – نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی – ساختمان پارسیان – طبقه دوم

دکتر سید کاظم چابک متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر سید کاظم چابک