این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
09903562315
تبریز
سربالایی ولیعصر – روبروی خیابان نظامی – ساختمان پزشکان صدر – طبقه سوم

دکتر سیروس شیری متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سیروس شیری