دکتر سیمین قاسمی
تخصص: چشم
محل مطب: زاهدان

دکتر سیمین قاسمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیمین قاسمی

شماره تماس:

05433438510

آدرس:

سیستان و بلوچستان – زاهدان – میدان خیام – ساختمان پزشکان پارس – طبقه اول