این پزشک

تخصص پزشک: چشم
زاهدان
05433438510
زاهدان
سیستان و بلوچستان – زاهدان – میدان خیام – ساختمان پزشکان پارس – طبقه اول

دکتر سیمین قاسمی متخصص چشم و بینایی در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر سیمین قاسمی