این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01332134081
رشت
گلسار – گلباغ نماز روبروی ساختمان آتیه – ساختمان الماس – طبقه۶ – واحد۲۱

دکتر شعیب مجدی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر شعیب مجدی