این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (ارتوپدی کودکان) / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمان
03432262520
کرمان
بلوار فردوسی – ساختمان پزشکان آراد – طبقه 6

دکتر شهاب ایل کا متخصص ارتوپدی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر شهاب ایل کا