این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اصفهان
03132212389
اصفهان
شمس آبادی – روبروی بنیادشهید – ساختمان ام ار ای – طبقه دوم

دکتر شهلا میرشمس شهشهانی متخصص پوست و مو در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر شهلا میرشمس شهشهانی