این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
09179866792
شیراز
ایمان جنوبی – بین کوچه 4 الف و 6 – ساختمان پارس – طبقه اول – واحد 3

دکتر صفیه میرزایی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر صفیه میرزایی