دکتر عباس احمد زاده
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر عباس احمد زاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عباس احمد زاده

شماره تماس:

05132704422

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – سی متری طلاب – خیابان شهید مفتح – مفتح 5 – پلاک 138