این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرج
02632203626
کرج
البرز – کرج – خیابان آبان – طبقه بلای عینک سازی بینایی

دکتر عبدالخالق دریس متخصص چشم و بینایی در کرج | آدرس و تلفن دکتر عبدالخالق دریس