این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تهران
02122043557
تهران
تهران – خیابان جردن شمالی (آفریقا) – گلفام – ساختمان گلفام – طبقه 3

دکتر عبدالرحمن نجل رحیم متخصص مغز و اعصاب در تهران | آدرس و تلفن دکتر عبدالرحمن نجل رحیم