دکتر عبدالرحمن نجل رحیم
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تهران

دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

شماره تماس:

02122043557

آدرس:

تهران – خیابان جردن شمالی (آفریقا) – گلفام – ساختمان گلفام – طبقه 3