این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
مشهد
05138430044
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – بین چهارراه کوی دانشگاه و کفایی – دانشگاه 29

دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی