دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر عبدالصالح صالحی بیدختی

شماره تماس:

05138430044

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – بین چهارراه کوی دانشگاه و کفایی – دانشگاه 29