این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بندر عباس
07632224144
بندر عباس
خیابان سید جمال – چهارراه مرادی – ساختمان پزشکان کسری – طبقه دوم

دکتر عبدالعلی محبوبی متخصص پوست و مو در بندر عباس | آدرس و تلفن دکتر عبدالعلی محبوبی