این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04135531984
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان 17شهریورجدید – جنب بستنی وحید – جنب داروخانه کیمیا

دکتر عبدالله مهدی اوغلی محله متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر عبدالله مهدی اوغلی محله