دکتر عبدالمجید انصاری
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر عبدالمجید انصاری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالمجید انصاری

شماره تماس:

061-33920251

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس -خیابان 2 شرقی – مجتمع تشریفات – طبقه 9 – واحد 908