دکتر دکترعزیز وفائی

تخصص: چشم
محل مطب: خرم آباد

دکتر عزیز وفائی متخصص چشم و بینایی در خرم آباد | آدرس و تلفن دکترعزیز وفائی

شماره تماس:

066-33322755

آدرس:

خرم آباد خیابان شهدای شرقی – کوچه مخابرات – داخل کوچه آزمایشگاه نور – ساختمان حکیم