دکتر دکترعزیز وفائی


تخصص : چشم


شهر: خرم آباد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر دکترعزیز وفائی متخصص چشم

—————–

آدرس:
خرم آباد خیابان شهدای شرقی – کوچه مخابرات – داخل کوچه آزمایشگاه نور – ساختمان حکیم

 


 

تلفن تماس:
066-33322755