دکتر علیرضا تقدیری
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر علیرضا تقدیری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا تقدیری

شماره تماس:

08132521594

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – پایین تر از سینما قدس