این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
همدان
08132521594
همدان
همدان – خیابان بوعلی – پایین تر از سینما قدس

دکتر علیرضا تقدیری متخصص مغز و اعصاب در همدان | آدرس و تلفن دکتر علیرضا تقدیری