این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138407756
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – خیابان محتشمی – ساختمان پزشکان سینوهه

دکتر علیرضا رجعتی حقی فوق تخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر علیرضا رجعتی حقی