دکتر علیرضا رحمانی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر علیرضا رحمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا رحمانی

شماره تماس:

05138463948

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان احمد آباد – پرستار 1 – ساختمان مهر – طبقه 2