این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سنندج
08733249107
سنندج
خیابان( وکیل) کشاورز – بالاتر از اداره ی پست روبروی مخابرات – ساختمان مدائن – طبقه اول – واحد۷

دکتر علیرضا شفیعی متخصص ارتوپدی در سنندج | آدرس و تلفن دکتر علیرضا شفیعی