این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
09105092901
کرمانشاه
پارکینگ شهرداری – خیابان فاطمیه – ساختمان آتیه – طبقه ی سوم

دکتر علیرضا پولاد متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر علیرضا پولاد