این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138420470
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – احمدآباد – پرستار1 – ساختمان سروش

دکتر علی آل‌ شیخ‌ متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر علی آل‌ شیخ‌