این پزشک

تخصص پزشک: فلو شیپ جراحی زانو / متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
زاهدان
05433438532
زاهدان
خیابان مدرس – جنب مرکز ام آر آی – ساختمان پزشکان ایران – طبقه سوم

دکتر علی اکاتی متخصص ارتوپدی در زاهدان | آدرس و تلفن دکتر علی اکاتی