دکتر علی باختر
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر علی باختر

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی باختر

شماره تماس:

08132519144

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – بالاتر از سینما قدس – ساختمان پزشکان شماره 1