این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132519144
همدان
همدان – خیابان بوعلی – بالاتر از سینما قدس – ساختمان پزشکان شماره 1

دکتر علی باختر متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر علی باختر