این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03136284571
اصفهان
اصفهان – خیابان شریعتی – روبروی درب اورژانس بیمارستان شریعتی – ساختمان فراز – طبقه 4

دکتر علی ترکان متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر علی ترکان