دکتر علی توللی


تخصص: چشم


شهر: شیراز

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علی توللی متخصص چشم

—————–

آدرس:
فارس – شیراز – بلوار زرگری – کوچه 19


 

تلفن تماس:
07136277070


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.