این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بوشهر
07733563131
بوشهر
خیابان امام خمینی (سنگی) – جنب بانک تجارت مرکزی – ساختمان پزشکان دنا – طبقه دوم

دکتر علی جمالی متخصص پوست و مو در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر علی جمالی