دکتر علی روان مجد


تخصص : چشم


شهر: کرمان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علی روان مجد متخصص چشم

—————–

آدرس:
کرمان – چهارراه کاظمی – اول خیابان فلسطین – مقابل داروخانه نجات

 


 

تلفن تماس:
03432230013