این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمان
09379865462
کرمان
خیابان جهاد – نبش جهاد ۷ – ساختمان خضرا – ورودی ۱ – طبقه دوم

دکتر علی سعیدی متخصص ارتوپدی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر علی سعیدی