این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01332113350
رشت
چهارراه گلسار – خیابان نواب – کوچه اقاقیا – ساختمان شهریار

دکتر علی شیخی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر علی شیخی