دکتر علی قلعه ای
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر علی قلعه ای

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی قلعه ای

شماره تماس:

08132542234

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – جنب سینما قدس