دکتر علی مجتهدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر علی مجتهدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علی مجتهدی

شماره تماس:

08132523511

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی