این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمانشاه
08337287071
کرمانشاه
پارکینگ شهرداری – خیابان حاج محمد تقی اصفهانی – خیابان شهید منتظری – کنار ازمایشگاه پارس – ساختمان پاستور – طبقه اول

دکتر علی موسی پور متخصص ارتوپدی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر علی موسی پور