دکتر علی نصری نصرآبادی


تخصص: قلب و عروق


شهر: اصفهان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر علی نصری نصرآبادی متخصص قلب و عروق

—————–

آدرس:
اصفهان – خیابان شمس آبادی – خیابان پارس غربی – ساختمان مریم


 

تلفن تماس:
03132336222


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.