این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
رشت
01333114933
رشت
چهارراه گلسار – کوچه عسکری

دکتر علی کریمی متخصص ارتوپدی در رشت | آدرس و تلفن دکتر علی کریمی