این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
گرگان
01732323409
گرگان
خیابان ولیعصر – عدالت 23 – ساختمان ایران زمین – طبقه 6

دکتر علی یاسائی متخصص ارتوپدی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر علی یاسائی