این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اصفهان
03136632789
اصفهان
اصفهان – فلکه دروازه شیراز – جنب بانک اقتتصاد نوین – مجتمع آزادی – بلوک b – طبقه سوم

دکتر عمید طباطبائی متخصص مغز و اعصاب در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر عمید طباطبائی