دکتر غلامحسن اعظم صادقی
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر غلامحسن اعظم صادقی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر غلامحسن اعظم صادقی

شماره تماس:

05138544067

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان دانشگاه – دانشگاه 18 – پلاک 9