این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07136341388
شیراز
فارس – شیراز – معالی آباد – سر 35 متری – ساختمان الهیه طبقه سوم

دکتر غلامحسن کریم پور متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر غلامحسن کریم پور