این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05136081026
مشهد
بلوار استقلال – استقلال 5 – ساختمان پزشکان استقبال

دکتر غلامحسین جعفری متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر غلامحسین جعفری