دکتر غلامرضا بهادرخان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر غلامرضا بهادرخان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر غلامرضا بهادرخان

شماره تماس:

05138432112

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – کوهسنگی 5 – روبروی عارف 12