این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
تهران
02188960487
تهران
کارگر شمالی (امیرآباد) – نرسیده به پمپ بنزین – ساختمان آزمایشگاه بهار – ط. 3 – و. 11

دکتر فائزه دهقان متخصص پوست و مو در تهران | آدرس و تلفن دکتر فائزه دهقان