این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ایلام
08433363662
ایلام
ایلام – خیابان سعدی جنوبی – کوچه پشت حوزه علمیه – روبروی مرکز تصویربرداری کسرایی

دکتر فاطمه جمشیدی متخصص مغز و اعصاب در ایلام | آدرس و تلفن دکتر فاطمه جمشیدی